Współpraca merytoryczna z
dr Lidia Ruszkowska
Specjalista pediatra i dermatolog,
ordynator Oddziału Dermatologii
Dziecięcej MSS w Warszawie

Jak obniżyć gorączkę

Trudno dokładnie określić temperaturę, od której należy rozpocząć leczenie gorączki. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę łagodzenie złego samopoczucia towarzyszącego gorączce. Niektóre dzieci czują się źle już przy temperaturze 38°C, a inne są w dobrej formie nawet przy gorączce 38,5°C. Gdy temperatura ciała dziecka przekroczy 38,5°C, a bezwzględnie, gdy sięgnie 39°C (wysoka gorączka), należy podać lek przeciwgorączkowy natychmiast, niezależnie od samopoczucia malucha i jego zachowania.

Osobny problem stanowi postępowanie w przypadku gorączki u dzieci, u których wraz z podwyższoną temperaturą wystąpiły już wcześniej drgawki gorączkowe. Takim dzieciom należy podać leki obniżające temperaturę ciała odpowiednio wcześniej.

W leczeniu gorączki u dzieci stosujemy środki zawierające paracetamol lub ibuprofen. Dzieciom do ukończenia 3. miesiąca życia można podawać jedynie paracetamol. Od 4. miesiąca życia dozwolony jest także ibuprofen (w postaci zawiesiny doustnej lub czopków doodbytniczych). Działa on nie tylko przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, ale również, (co odróżnia go od paracetamolu) przeciwzapalnie. U niektórych dzieci skuteczne jest stosowanie naprzemiennie paracetamolu i ibuprofenu. Ibuprofen nie jest zalecany w niektórych chorobach, np. przy ospie wietrznej.

W leczeniu gorączki u dzieci do 16. roku życia NIE STOSUJEMY kwasu acetylosalicylowego ani żadnych preparatów złożonych zawierających kwas acetylosalicylowy.

UWAGA! Pamiętaj, aby poić dziecko w czasie gorączki!

Program Lovela Care