Polityka prywatności

RECKITT BENCKISER - INFORMACJE NA TEMAT GLOBALNEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Witamy w informacjach na temat Globalnej Polityki Prywatności grupy Reckitt Benckiser ("Polityka Prywatności").

Naszym celem jest ochrona Twojej prywatności. Niniejsze Informacje na temat Polityki Prywatności odnoszą się do wszystkich naszych marek obecnych globalnie i wyjaśniają, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje Informacje Osobowe oraz szanujemy wszelkie prawa, z których korzystasz na mocy lokalnego prawa.

Zastosowany w niniejszych Informacjach na temat Polityki Prywatności zapis "my", "nas" oraz "nasz" odnosi się do wszystkich firm wchodzących w skład grupy Reckitt Benckiser. Mając na uwadze fakt, że niniejsze Informacje na temat Polityki Prywatności mają globalne zastosowanie, mogą istnieć pewne różnice w zakresie tego, jak w różnych krajach zbierane, wykorzystywane lub ujawniane są Twoje Informacje Osobowe, a w takiej sytuacji poinformujemy Cię o wszelkich specyficznych aktywnościach związanych z przetwarzaniem informacji, jakie podejmowane są w Twoim kraju zamieszkania.

Twoje Informacje Osobowe są kontrolowane przez Reckitt Benckiser Group PLC (z zarejestrowaną siedzibą pod adresem 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Wielka Brytania, Europa) lub naszą firmę wchodzącą w skład grupy Reckitt Benckiser zlokalizowaną w Twoim kraju zamieszkania. Biorąc pod uwagę niniejszą stronę internetową, firmą, która zbiera, przetwarza i udostępnia Twoje Informacje Osobowe, jest: RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o.z siedzibą mieszczącą się pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowieckie, Polska.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nas, naszych lokalnych firm, naszych marek oraz naszej obecności w Twojej jurysdykcji, odwiedź stronę internetowąwww.reckitt.com.

Definicje

Przez "Informacje Osobowe" (w niektórych krajach określane jako "Dane Osobowe" lub "Informacje służące identyfikacji osoby") rozumiemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Jest to szersze pojęcie niż tylko informacje o charakterze osobistym lub prywatnym i obejmuje także takie informacje, jak Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia i adres poczty elektronicznej. W Sekcji 3 dokładnie wyjaśniamy o jakie Informacje Osobowe możemy Cię prosić.

Pod pojęciem "Wrażliwych Informacji Osobowych" (w niektórych krajach określanych jako "wrażliwe dane osobowe" lub "specjalne kategorie danych") rozumiemy wszelkie dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego danej osoby, wyrażane przez nią opinie polityczne, jej przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne przetwarzane w celu przeprowadzenia jej jednoznacznej identyfikacji, dane dotyczące stanu zdrowia lub życia seksualnego danej osoby, lub jej orientacji seksualnej. Dotyczy to również informacji na temat popełnionych przestępstw lub otrzymanych wyroków skazujących, a także wszelkich innych informacji uznanych za poufne zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.

1. Zakres naszej Polityki Prywatności

Nasza Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich Informacji Osobowych, jakie są przez nas zbierane, udostępniane lub w inny sposób przetwarzane w ramach realizowanych aktywności biznesowych, zarówno online, jak i offline, które wyświetlają, linkują lub nawiązują do niniejszej Polityki Prywatności, w tym:

 • nasze strony internetowe;
 • nasze oficjalne strony w mediach społecznościowych;
 • nasze wiadomości elektroniczne;
 • nasze aplikacje;
 • prowadzone przez nas kampanie online i offline; oraz
 • nasze rozmowy lub korespondencja wymieniana z naszymi przedstawicielami.

W tym dokumencie wszelkie aktywności realizowane przez nas online będziemy określać mianem „Stron”, a działania prowadzone offline mianem „Usług”.

Zwracamy szczególną uwagę na to, że nasze Strony mogą zawierać odnośniki do stron internetowych, aplikacji, itp. prowadzonych przez osoby trzecie, które nie są przez nas kontrolowane i do których nie odnosi się niniejsza Polityka Prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść oraz działania realizowane w zakresie stron internetowych, aplikacji, itp. prowadzonych przez strony trzecie. Mając na uwadze fakt, że takie osoby trzecie mogą zbierać Twoje Informacje Osobowe, sugerujemy Ci zapoznanie się z Polityką Prywatności tych osób trzecich, aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystywania przez nich Twoich Informacji Osobowych.

Nasze strony wykorzystują pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z treścią naszej Polityki Plików Cookie. [https://www.lovela.pl/polityka-cookie/]

Ponadto, korzystając z naszych Stron i Usług, pamiętaj, aby zawsze zapoznawać się z naszymi Warunkami Korzystania. [https://www.lovela.pl/warunki-i-zasady/]

2. Rzetelne i zgodne z prawem przetwarzanie informacji

W niektórych przypadkach, jeżeli wymagają tego lokalne przepisy prawa, możemy poprosić Cię o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich Informacji Osobowych w określonym celu.

Zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy Twoje Informacje Osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli nie chcesz udostępnić nam swoich Informacji Osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci produktów i usług, o jakie prosisz.

3. W jaki sposób pozyskujemy Twoje informacje Osobowe?

Informacje Osobowe uzyskiwane bezpośrednio od Ciebie

Po pierwsze, możemy uzyskać Twoje Informacje Osobowe bezpośrednio od Ciebie, np. kiedy zgłaszasz chęć subskrybowania naszych newsletterów, rejestrujesz się na naszych Stronach, kupujesz od nas produkty, wypełniasz ankietę, zostawiasz swój komentarz lub zadajesz pytanie, publikujesz coś na naszych stronach społecznościowych, zostajesz subskrybentem marketingu bezpośredniego, itp.

Informacje Osobowe zbierane w ten sposób mogą obejmować:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej;
 • nazwę użytkownika;
 • numer telefonu (oraz nagrania rozmów prowadzonych z obsługą klienta);
 • informacje na temat karty kredytowej oraz inne informacje dotyczące płatności;
 • wiek;
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • informacje na temat zakupu produktów oraz korzystania;
 • informacje dotyczące gospodarstwa domowego;
 • informacje, opinie oraz treści zapewnione przez Ciebie na temat preferencji marketingowych;
 • treści wygenerowane przez użytkownika, posty oraz inne komunikaty, jakie zamieścisz na naszych Stronach;
 • w ograniczonych przypadkach, informacje na temat członków Twojej rodziny lub innych osobach, jakich nam udzielisz. W takich sytuacjach zakładamy, że masz upoważnienie do udostępniania przekazanych nam Osobowych informacji na temat tych osób;
 • Wrażliwe Informacje Osobowe, tj. informacje dotyczące Twojego wizerunku, stanu zdrowia (w tym informacje związane z używaniem produktu i historii medycznej), życia seksualnego (i związanych z nim zachowań) oraz dane biometryczne zebrane podczas dobrowolnych badań konsumenckim (np. rozpoznawanie wyrazu twarzy, częstość akcji serca i kondycji skóry);
 • informacje demograficzne; lub
 • jakiekolwiek inne Informacje Osobowe, jakie zostaną nam przez Ciebie bezpośrednio przekazane w dobrowolny sposób.

Informacje Osobowe zbierane automatycznie

Po drugie, niektóre Informacje Osobowe mogą być gromadzone automatycznie, kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych Stron (oraz stron prowadzonych przez naszych zewnętrznych dostawców usług działających w naszym imieniu), tj. informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie (np. narzędzia analityczne i znaczniki pikselowe) obecne na naszych stronach internetowych. Zapoznaj się z treścią naszej Polityki Plików Cookie[https://www.lovela.pl/polityka-cookie/], aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie oraz inne automatyczne narzędzia służące zbieraniu informacji.

Informacje Osobowe zbierane w ten sposób mogą obejmować:

 • informacje o Twoim urządzeniu (mobilnym) lub typie przeglądarki;
 • informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych, tj. szczegółowe informacje o przeglądanych stronach internetowych, banerach i klikniętych odnośnikach, itp .;
 • to, czy wysłane przez nas wiadomości elektroniczne zostały otwarte;
 • strony odwiedzane przez Ciebie zanim znalazłeś/-aś się na jednej z naszych stron;
 • Twój adres IP;
 • kliknięte odnośniki;
 • Twoją nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, płeć, sieci i inne informacje, które zdecydujesz się udostępniać podczas korzystania ze stron prowadzonych przez osoby trzecie (np., gdy używasz funkcji "Lubię to" na Facebooku lub funkcji +1 w Google+);
 • Twój adres MAC;
 • informacje, które udostępniasz za pomocą narzędzi mediów społecznościowych dostępnych na naszych stronach internetowych lub za pomocą danych logowania do mediów społecznościowych w celu uzyskania dostępu do niektórych stron lub aplikacji produktów RB; i
 • udostępniane przez Ciebie informacje na temat Twojej lokalizacji. W sytuacji, w której wymaga tego od nas lokalne prawo, wykorzystamy te informacje tam, gdzie otrzymaliśmy Twoją zgodę.

Informacje Osobowe uzyskiwane z innych źródeł

Możemy również zbierać Twoje Informacje Osobowe z innych źródeł. Inne źródła mogą obejmować:

 • naszych zaufanych partnerów biznesowych;
 • strony społecznościowe;
 • organizacje prowadzące badania konsumenckie;
 • pośredników zajmujących się przesyłaniem danych; oraz
 • pozostałych członków naszej grupy.

Informacje Osobowe zbierane w ten sposób mogą obejmować Twoje zainteresowania, jak np. hobby i zwierzęta, dane pochodzące z badań konsumenckich i marketingowych, zachowania zakupowe, publicznie obserwowane dane lub aktywności, jak blogi, nagrania wideo, posty internetowe lub treści wygenerowane przez użytkownika.

4. Do jakich celów możemy wykorzystywać Twoje informacje Osobowe

Możemy wykorzystywać Twoje Informacje Osobowe do realizacji naszych celów biznesowych:

 • obsługi i zarządzania Twoimi zakupami, np. w celu komunikowania się z Tobą w sprawie zakupu, przetwarzania płatności, dostarczania zakupionych produktów i usług oraz oferowania niezbędnej obsługi klienta;
 • umożliwienie Ci udziału w promocjach, konkursach, ankietach i badaniach;
 • umożliwienie Ci dzielenia się informacjami i pomysłami na naszych stronach społecznościowych, forach, blogach i innych kanałach komunikacyjnych, udziału w dzieleniu się informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych i wysyłania wiadomości do znajomych przez nasze strony lub strony internetowych naszych zaufanych partnerów biznesowych;
 • lepsze zrozumienie Twoich potrzeb, aby dostarczyć Ci bardziej istotnych informacji, analizować i oceniać nasze działania korporacyjne, testować, opracowywać i oceniać nowe produkty i udoskonalać nasze istniejące produkty oraz usługi, przeprowadzać badania rynkowe i audyty, identyfikować trendy użytkowników, a także badać stopień skuteczności naszych kampanii marketingowych oraz stopień zadowolenia naszych klientów;
 • informowanie Cię o naszych produktach i usługach oraz wysyłanie materiałów promocyjnych (tj. ogłoszenia dotyczące nowych produktów, promocji, programów oszczędnościowych, organizowanych wspólnie promocji i innych programów) dotyczących naszych marek i tych będących własnością naszych starannie wybranych zaufanych partnerów biznesowych, pod warunkiem, gdzie wymaga tego prawo, że wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji marketingowych;
 • zarządzanie naszymi Stronami oraz dostosowanie doświadczeń i treści dostępnych na naszych Stronach do Twoich aktywności wykonywanych tam wcześniej w celu spersonalizowania Twoich doświadczeń podczas odwiedzania naszych Stron;
 • odpowiadania na Twoje prośby i zapytania;
 • zajmowanie się wszelkimi zdarzeniami niepożądanymi dotyczącymi naszych produktów, o których byliśmy przez Ciebie informowani;
 • administrowanie prowadzeniem ogólnej dokumentacji; i
 • spełnianie wymagań prawnych i regulacyjnych.

Twoje lokalne prawo może wymagać od nas wyszczególnienia w niniejszej Polityce Prywatności podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich Informacji Osobowych. W takich przypadkach wykorzystywanie przez nas Twoich Informacji Osobowych jest dozwolone przez prawo, ponieważ:

 • jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów w zakresie skutecznego dostarczania Ci informacji, usług i produktów oraz skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania naszej firmy (pod warunkiem, że takie interesy nie są ważniejsze od Twoich praw);
 • jest to konieczne dla podjęcia kroków w celu zawarcia z Tobą umowy dotyczącej zakupionych produktów lub wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z takiej umowy;
 • jest niezbędne dla spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, którym podlegamy; i
 • w ograniczonych przypadkach i jeżeli jest to wymagane na mocy lokalnych przepisów prawa, została przez Ciebie wyrażona zgoda na przetwarzanie Twoich Informacji Osobowych, np. podczas wyrażania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, lub przetwarzanie, za Twoją wyraźną zgodą w przypadku Wrażliwych Informacji Osobowych, tj. informacje o stanie zdrowia.

Możemy prowadzić anonimowy rekord danych, wykorzystując w tym celu Twoje Informacje Osobowe poprzez wykluczenie informacji (tj. imię i nazwisko), które umożliwiają identyfikację Twojej osoby. Wykorzystujemy te anonimowe dane do analizy naszych produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania takich anonimowych danych w dowolnym celu i ujawniania anonimowych danych osobom trzecim, w tym, ale nie ograniczając się do, naszym partnerom badawczym, według naszego wyłącznego uznania.

5. Komu możemy udostępnić Twoje informacje Osobowe

Udostępnianie informacji wewnątrz grupy

Twoje Informacje Osobowe mogą być przekazywane różnym firmom i markom wchodzącym w skład naszej grupy, w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Jak wspomniano powyżej, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wykorzystywania Twoich Informacji Osobowych przez te firmy i marki.

Osoby trzecie zapewniające usługi

Możemy udostępniać Twoje Informacje Osobowe zaufanym zewnętrznym dostawcom usług, którzy pracują w naszym imieniu, np. agencjom marketingowym, firmom badającym rynek, partnerom zajmującym się e-commerce, oprogramowaniem, hostingiem danych i innym dostawcom usług IT, sprzedawcom oferującym produkty RB, centrom obsługi telefonicznej, podmiotom przetwarzającym płatności itp. Usługodawcy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać Twoich Informacji Osobowych do celów innych niż świadczenie usług zleconych przez nas lub w inny sposób zgodnie z naszymi instrukcjami.

Inne zaufane osoby trzecie

Możemy także udostępniać Twoje Informacje Osobowe innym zaufanym osobom trzecim, tj. nasi partnerzy biznesowi, reklamodawcy (jeżeli jesteśmy do tego upoważnieni) i wymiany danych, abyśmy mogli zaoferować Ci stosowne treści, w tym bardziej odpowiednie reklamy produktów i usług. które mogą Cię zainteresować. Te osoby trzecie mogą ustawiać i uzyskiwać dostęp do swoich własnych plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii śledzenia w Twoim urządzeniu, aby dostarczać dostosowane treści i reklamy, kiedy odwiedzasz strony internetowe RB.

Nasze witryny i/lub aplikacje mogą również umożliwiać logowanie się za pośrednictwem sieci społecznościowej lub kont oferowanych przez inne firmy. Przykładem logowania zewnętrznego jest "Zaloguj się przez Facebooka". Logowanie się do jednej z naszych stron za pośrednictwem sieci społecznościowej lub konta oferowanego przez inne firmy może pozwolić nam na zebranie informacji z tej sieci społecznościowej lub stron zewnętrznych, do których zapewniasz nam dostęp. Funkcja logowania może również przekazywać informacje do sieci społecznościowej lub stron zewnętrznych, tj. Twoja nazwa użytkownika i hasło, w celu uwierzytelnienia Twojej osoby. Sieć społecznościowa lub strony zewnętrzne mogą również automatycznie zbierać informacje, tj. adres IP, informacje na temat Twojej przeglądarki i urządzenia, a także adres strony, jaką odwiedzasz w naszej witrynie. Funkcja logowania może również umieszczać i odczytywać pliki cookie stron zewnętrznych, które mogą zawierać unikatowy identyfikator, jaki przypisują Ci sieć społecznościowa lub strony zewnętrzne. Funkcjonalność oraz korzystanie z logowania są regulowane przez Politykę Prywatności i Warunki Korzystania umieszczone przez stronę, która zapewniała funkcjonalność logowania, a nie niniejszą Politykę Prywatności.

Zakup firmy

Jeżeli inna firma dokona zakupu (części) naszej firmy, spółek lub naszych aktywów, może ona przejąć całość lub część zgromadzonych przez nas Informacji Osobowych, a także prawa i obowiązki odnoszące się do Twoich Informacji Osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, bankructwa lub wprowadzenia zarządu komisarycznego, Twoje Informacje Osobowe mogą zostać przekazane, zgodnie z obowiązującym prawem, jako część majątku spółki.

Wymagane ujawnienie informacji

Możemy ujawnić Twoje Informacje Osobowe, jeżeli wierzymy, działając w dobrej wierze, że takie ujawnienie informacji jest konieczne lub rozważne w świetle naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa:

 • W zwiazku z toczacym sie dochodzeniem, sledztwem, czy też innym postepowaniem prawnym,
 • aby zapewnić przestrzeganie odpowiednich przepisów lub udzielić odpowiedzi władzom lub ustosunkować się do nakazów sądowych, wezwań lub nakazów wydanych w stosunku do nas;
 • w celu ochrony lub obrony naszych praw; lub
 • w celu zbadania lub pomocy w zapobieganiu naruszeniom lub potencjalnemu naruszeniu prawa, niniejszej Polityki prywatności lub wszelkich obowiązujących Warunków Korzystania.

6. W jaki sposób chronimy Twoje informacje Osobowe

Cenimy zaufanie, jakim nas obdarzasz.

Wdrożyliśmy odpowiednie procesy bezpieczeństwa oraz środki techniczne i organizacyjnych w celu ochrony Twoich Informacji Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub udostępnieniem oraz przed wszelkimi innymi formami przetwarzania, które są niezgodne z prawem.

Podczas zbierania lub przekazywania Wrażliwych Informacji Osobowych korzystamy z wielu dodatkowych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić te informacje.

Przekazywane przez Ciebie Informacje Osobowe są przechowywane w systemach komputerowych znajdujących się w kontrolowanych obiektach, do jakich dostęp ma tylko ograniczona liczba osób, które muszą je znać, aby móc wykonywać swoje zadania i realizować wszelkie wymagane przez Ciebie usługi.

Kiedy przetwarzamy wysoce poufne informacje (tj. numery kart kredytowych), korzystając z Internetu, chronimy je za pomocą szyfrowania.

7. Twoje preferencje dotyczące marketingu bezpośredniego

Możemy od czasu do czasu wysyłać Ci bezpłatne newslettery, ankiety, oferty oraz inne materiały promocyjne dotyczące naszych produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie przydatne, jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na otrzymywanie takich wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub jakiegokolwiek innego kanału elektronicznego (jeśli taka zgoda jest wymagana zgodnie z lokalnym prawem).

Jeśli nie chcesz już otrzymywać takiej korespondencji, zawsze masz możliwość "zrezygnowania", postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania subskrypcji zamieszczonymi w każdej z naszych wiadomości elektronicznych wysyłanych w ramach bezpośredniego marketingu lub kontaktując się z nami bezpośrednio (informacje kontaktowe znajdują się w części "W jaki sposób możesz się z nami skontaktować” poniżej).

Jeżeli dopuszczają to obowiązujące przepisy prawa, możemy wysyłać Ci wiadomości serwisowe informujące o wszelkich aktualizacje naszej Polityki Prywatności (nawet, jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości marketingowych).

8. Twoje prawa

W zależności od Twojej lokalizacji możesz mieć różne prawa w odniesieniu do swoich Informacji Osobowych. W szczególności możesz mieć prawo:

 • zażądać kopii swoich Informacji Osobowych, w posiadaniu których się znajdujemy;
 • poprosić o zaktualizowanie posiadanych przez nas Informacji Osobowych lub poprawić wszelkie Informacje Osobowe, które Twoim zdaniem są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • poprosić o usunięcie Informacji Osobowych, które przechowujemy na Twój temat, lub ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje Informacje Osobowe ("prawo do bycia zapomnianym");
 • wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich Informacji Osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody);
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Informacji Osobowych (w tym w celach związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego i bazującego na nim profilowania); lub
 • zażądać przesłania Informacji Osobowych do siebie lub innego kontrolera danych (prawo do „przenoszenia danych”).

Ponadto, w określonych przypadkach, możemy przetwarzać Twoje Informacje Osobowe poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Może to obejmować segmentowanie i dostosowywanie danych, aby umożliwić dopasowanie naszej komunikacji i produktów do Twoich potrzeb. W przypadku, gdy Twoje Informacje Osobowe będą przetwarzane poprzez automatyczne podejmowanie decyzji, poinformujemy Cię o zastosowanej logice, a także o znaczeniu oraz przewidywaniu konsekwencji takiego przetwarzania dla Ciebie.

W zależności od Twojej lokalizacji możesz poprosić o wykluczenie Cię z procesu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub zrozumieć, czy odnoszą się one do Ciebie, kliknij tutaj, aby wypełnić i przesłać formularz wniosku online. Możesz także skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w części "W jaki sposób możesz się z nami skontaktować” poniżej.

9. Skargi i zażalenia

Jeśli nie satysfakcjonuje Cię sposób, w jaki potraktowaliśmy Twoje Informacje Osobowe lub zapytania dotyczące prywatności, lub skierowane do nas prośby, masz prawo złożyć skargę do lokalnego organu regulującego kwestie związane z ochroną danych.

10. Jak długo będziemy przechowywać Twoje informacje Osobowe

Przechowujemy Twoje Informacje Osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne z punktu widzenia realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub w celu spełnienia odnoszących się do nas wymogów prawnych, lub regulacyjnych.

Kiedy Twoje Informacje Osobowe są przetwarzane:

§ w celu wykonania postanowień zawartych w zawartej z nami umowie, przechowujemy Twoje Informacje Osobowe przez okres 7 lat od czasu zakończenia realizacji zamówienia;

§ w celu spełnienia wymagań prawnych i regulacyjnych przechowujemy Twoje Informacje Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; i

§ We wszystkich innych przypadkach przetwarzamy Twoje Informacje Osobowe, w zależności od ich rodzaju, przez okres maksymalnie 2 lat od daty ostatniej interakcji z Tobą.

11. Dzieci

Większość naszych Stron nie jest skierowana do dzieci i prosimy, aby dzieci w wieku poniżej 16 lat nie przekazywały Informacji Osobowych za pośrednictwem naszych Stron.

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poniżej 16 roku życia, które zarejestrowało się na jednej z naszych Stron, lub jeśli uważasz, że w inny sposób przekazało nam Informacje Osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w części "W jaki sposób możesz się z nami skontaktować” poniżej, aby usunąć takie informacje. Informacje dobrowolnie dostarczane przez dzieci za pośrednictwem wiadomości elektronicznych, forów dyskusyjnych, czatów, itp., mogą być wykorzystywane przez inne podmioty do generowania niechcianych wiadomości elektronicznych. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do informowania dzieci o tym, jak korzystać z Internetu w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

W zależności od Twojej lokalizacji i obowiązujących przepisach prawa lokalnego, możemy zbierać informacje na temat Twoich dzieci w celu przekazywania Ci stosownych informacji o naszych produktach i usługach.

12. Przekazanie informacji do innych krajów

Twoje Informacje Osobowe mogą być przeniesione lub przetwarzane w innych krajach, w których przepisy regulujące kwestie przetwarzania Informacji Osobowych mogą być mniej rygorystyczne niż przepisy obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania (z uwzględnieniem jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

W takich przypadkach, jeśli wymagają tego lokalne przepisy prawa, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich Informacji Osobowych. W zależności od lokalizacji Podmiotu RB eksportującego stosowne Informacje Osobowe, właściwym zabezpieczeniem może być umowa o przekazanie danych zawarta z ich odbiorcą, bazująca na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Tam, gdzie jest to wymagane z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, dalsze szczegóły dotyczące przedmiotowego przekazania informacji oraz kopie takich umów są dostępne u nas na żądanie.

W zakresie wymaganym i obowiązującym na mocy przepisów prawa, wyraźnie zgadzasz się na przesyłanie i wykorzystywanie swoich Informacji Osobowych w taki sposób.

13. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować

Czekamy na Twoją opinię. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania Twoich Informacji Osobowych, lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, jakie zostały wyszczególnione w części „Twoje prawa” powyżej i maja zastosowanie w Twoim miejscu zamieszkania, możesz skontaktować się z nami pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres PrivacyOffice@Reckitt.com, adresując korespondencję do Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w grupie RB.

Możesz także skontaktować się z nami listownie, pisząc na adres:

Att: Group Data Protection Officer

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough, SL1 3UH

Wielka Brytania

14. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została po raz ostatni zmieniona 21 maja 2018 r. Dokument ten stanowi formę zawiadomienia, a nie umowę miedzy nami. Możemy od czasu do czasu modyfikować lub zmieniać jego treść. Kiedy wprowadzamy zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zaktualizujemy datę rewizji widoczną w górnej części niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany są znaczne, podejmiemy odpowiednie kroki, aby Cię o nich powiadomić. Zmodyfikowana lub zmieniona Polityka Prywatności wchodzi w życie z datą rewizji. Pamiętaj, aby zawsze upewnić się, czy masz przed sobą najnowszą wersję Polityki Prywatności.